ĐÓNG CỬA SỔ LỊCH SỬ THỦ TỤC TẢI FILEĐề nghị xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường/ phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung

Mã thủ tục T-DNG-285333-TT Thông tin công bố (Dữ liệu chuẩn hóa từ năm 2017)
  • Số QĐ: 3564/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 20/08/2018
Mức trực tuyến 2 Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này chưa thể nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết
40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và không kể thời gian lấy ý kiến bằng văn bản cơ quan cấp phép khai thác khoáng sản về trữ lượng khoáng sản nằm trong diện tích khu vực đã thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường. Trong đó:
1. Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 35 ngày làm việc.
2. Tại UBND thành phố: 05 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện
  • - Tổ chức, cá nhân
Lĩnh vực Môi trường
Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND thành phố Đà Nẵng
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền
Cách thức thực hiện
1. Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Đến thời gian hẹn, mang biên nhận hồ sơ đến nhận giấy xác nhận
Trình tự thực hiện
Bước 1: Các tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường/ phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ; hướng dẫn bổ sung hồ sơ nếu chưa hợp lệ, chưa đầy đủ. Sau khi tiếp nhận chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn.
Bước 3: Trong thời gian 40 (bốn mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra và trình UBND thành phố cấp giấy xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường/ phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy xác nhận thì thông báo bằng văn bản nêu rõ các vấn đề còn tồn tại để tổ chức, cá nhân khắc phục và hoàn thiện.
Bước 4: UBND thành phố xem xét cấp giấy xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.
Bước 5: Trả kết quả giải quyết hồ sơ.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. 01 (một) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường/ phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (theo mẫu tại phụ lục 27);
2. 07 (bảy) bản báo hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường/ phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (theo mẫu tại phụ lục 28);
3. 01 (một) bản sao phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung kèm theo bản sao Quyết định phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
ID Tên mẫu đơn, tờ khai Tải về
216407 Đơn đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần phương án/phương án bổ sung (phụ lục 14 Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT)
216408 Mẫu báo cáo hoàn thành từng phần phương án/phương án bổ sung (phụ lục 15 Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT).
Yêu cầu ĐK thực hiện TTHC
I. Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC:
Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn thành từng phần nội dung cải tạo, phục hồi môi trường theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường/ phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đã được phê duyệt.
II. Căn cứ pháp lý của TTHC: 
1. Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010.
2. Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014.
3. Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.
4. Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận
Lệ phí

Chưa có phí

Chưa có phí

Văn bản quy định lệ phí
Căn cứ pháp lý của TTHC
ID Tên văn bản Ngày ban hành Trích yếu
52528 Nghị định 19/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
36884 Luật 55/2014/QH13 23/06/2014 Bảo vệ môi trường
26349 Luật 60/2010/QH12 17/11/2010 Khoáng sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực

ĐÓNG CỬA SỔ